Bizkaiko Industri Ondarea / Patrimonio Industrial de Bizkaia. Bizkaiako Foru Aldundia. José Eugenio Villar Ibáñez: 1 eta 2 Labe garaiak. Altos Hornos de Vizcaya / Hornos Altos 1 y 2. Altos Hornos de Vizcaya.

Blast furnaces 1 and 2.

Hornos altos 1 y 2. Altos Hornos de Vizcaya / 1 eta 2 labe garaiak. Altos Hornos de Vizcaya

 

«1996. urte honetan Bizkaiko Labe Garaietako 2A labea itzal dadinean, azken mende eta erdian bizkaitar industri astunaren ezaugarria izan den burnigintza osoaren eredua ere amaituko da. 1848. urtean Boluetako Santa Ana lantegian beraietako lehena piztu zenetik hona, labe garaia, gure paisaia eta geurea dugun industrializazio-prozesuaren agerbidea diren kedun erraldoi hauek altxatzen ikusi zituzten herrítarren begi-sareetan, ikur nahastezina izan da.

Lerro hauek, lanabes ñauen arteko biei omenaldi bat eskaintzea nahi die: Bizkaiko Labe Garaietako 1 eta 2 labe garaiak, berrogeita hamar urteen amaieran eraikiak izateko gertatu ziren zernolakoetara eta, 1995. urtean betiko itzaliakizan arte, ¡zanzuten geroagoko bilakaerara hurbilduaz. Orduan, orain bezala, teknologiaren aldakuntza eta ekonomiari buruzko jakiterik ezako aldiak izan ziren bizkaitar burnigintzako enpresarik ezagunarentzat. Une haietan, produkziorako aparailuaren zati handi bat berriztatu zen; gaur egun, galtzairutegi gotortua den burnigintzako eredu berriagatik ordezkatzen dena, enpresa bera eta ditueneko ezarkinak dirá.»