Industri Ondare eta Herri Laneko Euskal Elkarteak (IOHLEE) egutegi bat argitaratu du, Euskadiko industri ondare eta herri lanekoaren elementu babestu batzuk biltzen dituena.

Elementu bakoitzari QR kode bat erantsi zaio, eta kode horrek www.patrimonioindustrialdeeuskadi.com webgunera bidaltzen du.

Webgune berri hau IOHLEE-k Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politika Sailaren laguntzarekin egindako proiektu baten lehen fasea da, eta haren helburua da EAEko ondare industrial babestuaren balioa nabarmentzea eta zabaltzea.

Era berean, ekimen horren bidez, gizarteak industri ondarearen elementuekin identifikatzea sustatu nahi dugu, eta kultura ondarearen mota hau sustatu eta babesteko beharraz kontzientziatzea.

Egutegia doan bidaliko zaie IOHLEEko bazkide guztiei, euren laguntza eskertzeko.

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

La Asociación Vasca de Patrimonio Industrial y Obra Pública (AVPIOP) ha publicado un calendario que recoge algunos de los elementos protegidos del patrimonio industrial y de la obra pública de Euskadi.

Acompaña a cada uno de ellos un código QR que remite a la web www.patrimonioindustrialdeeuskadi.com

Este nuevo sitio web es la primera fase de un proyecto realizado por la AVPIOP, con el apoyo del Departamento de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco, cuyo objetivo es la puesta en valor y difusión del patrimonio industrial protegido en la CAPV.

Así mismo, a través de dicha iniciativa, queremos fomentar la identificación de la ciudadanía con los elementos de patrimonio industrial y concienciar sobre la necesidad de la defensa, fomento y protección de esta tipología de patrimonio cultural.

El calendario se enviará gratuitamente a todos los socios de AVPIOP como agradecimiento por su colaboración.