AVPIOP. Feliz Navidad y próspero 2017 / IOHLEE. Eguberrion eta 2017 zoriontsua!.

AVPIOP. Feliz Navidad y próspero 2017 / IOHLEE. Eguberrion eta 2017 zoriontsua!.

 

Por fin los embarcaderos de mineral y muelles de carga de Barakaldo se han incluido en el Inventario de Patrimonio Cultural Vasco con categoría de Conjunto Monumental*.

Justa resolución para proteger los escasos e importantes elementos de nuestro pasado minero y portuario en una localización de fuerte y expresiva imagen industrial. En especial, el excepcional cargadero de Orconera, único de madera junto con el de Dunston en Gateshead, que en 2017 cumplirá 140 años y que es un símbolo de Barakaldo y un patrimonio que traspasa fronteras.

Nos parece una magnífica noticia que queremos compartir con quienes valoramos nuestra historia industrial y el patrimonio heredado de ella.

Feliz Navidad y próspero 2017

*BOPV. Resolución de 12 de septiembre de 2016.

 

Aurten, Barakaldoko mea-ontziralekuak eta kargategiak Euskal Kultura Ondarearen Zerrenda Nagusian sartu dituzte, monumento-multzo izendatuz.

Ebazpen zuzen horrek métase –eta portu– iraganaren bakaneko osagai  garrantzitsuak –industri irudi ikusgarri eta adierazgarriko tokian kokatuak–
babesten ditu. Horien artean aipatzekoa da Orconerako kargategi paregabea,  egurrez egindako bakarra (Dunstonen, Gatesheaden, dagoenarekin batera), 2017n  140 urte beteko dituena. Barakaldoko ikurra izateaz gain, mugak gainditzen dituen  ondarea da kargategi hori.

Berri zoragarria iruditu zaigu, eta gure industria-historiak utzitako ondarea aintzat  hartzen duzuenokin partekatu nahi izan dugu.

Eguberrion eta 2017 zoriontsua!

*EHAA. Ebazpena, 2016ko ilairalen 12koa.